PREDSTAVITEV

GeoEnergetika d.o.o. je razvojna, proizvodna in zastopniška družba s primarno usmeritvijo v implementacijo visoko tehnoloških LED rešitev. Poleg področja razsvetljave uspešno razvijamo tudi programa proizvodne kooperacije in celovite oskrbe podjetij z delovno zašcito.

Kot enega vodilnih slovenskih proizvajalcev LED svetil nas vodijo težnja po zagotavljanju najvišje kakovosti, kreativen dizajn, grajenje široke partnerske mreže in doseganje dodane vrednosti za naše naročnike. Poleg svetil lastnega razvoja uspešno zastopamo tudi rešitve globalno uveljavljenega partnerja, nemškega podjetja Rudolf Zimmermann of Bamberg (RZB).

Lastne dobro organizirane logistične kapacitete in visoko strokovno znanje nam omogočajo tudi uspešno oskrbo slovenskih podjetij z asortimajem za varno in zaščiteno delo. Kakovost in konkurenčnost sta za nas na prvem mestu, zato s fokusom na priznane zastopniške programe (Uvex, Brynje, Sika, Lee Cooper, Kuebler, Dg Tachov, Goodyear, Dassy) in blagovne znamke (Standsafe, 3M, Industrial starter, Lakeland, Sievi, Kopitarna, Upower, Neri, Planika, Tosama, Bilsom, Mapa in druge) za vas iščemo in oblikujemo najbolj optimalne rešitve.

Naš program kooperacije obsega razvoj, proizvodnjo in prodajo kovinskih in polimernih materialov ter drugih nekovin (tekstil, les, usnje, papir). Natančno sledenje standardu kakovosti ISO 9001:2008 nam omogoča široko mrežo močnih poslovnih vezi ter skrb za številne priznane domače in tuje naročnike. Sodelovanje s kakovostnimi in konkurenčnimi partnerji nam zagotavlja, da lahko naročnikom nudimo prilagodljivo poslovanje, zanesljiv poslovni odnos, logistično podporo, JIT (just-in-time) dostavo in zelo učinkovito proizvodnjo za še tako zahtevna področja delovanja.

REFERENCE

Svetila:

Spar
RZB
BSH
Petrol
Pivovarna Laško
Mlinotest
Perutnina Ptuj
Yulon Aquaset
Sava turizem
BTC City
Terme Olimia
Unior Turizem
Univerza v Ljubljani
Skopski Saem
...

Kooperacija:

Gorenje d.d.
BSH d.o.o.
Premogovnik Velenje d.d. HTZ d.o.o.
Mercator d.d.
AD PLASTIK
MIS-Plastik
Plamen
BSH Drives and Pumps
Vogel & Noot – RETTIG
Sonneck GMBH
Kada
FIS Vitez
Bira Bihač
Idealspaten – Bredt GMBH
ATAG verwarming B.V.
...

Delovna zaščita:

Acroni d.o.o.
CETIS d.d.
Cinkarna Celje d.d.
Elmond d.o.o.
Geberit d.o.o.
Gorenje d.d.
Julon d.o.o.
Mlinotest d.d.
Niko d.o.o., Železniki
Marmor Hotavlje d.o.o.
Petrol d.d.
Pivovarna Laško d.d.
Pivovarna Union d.d.
Premogovnik Velenje d.d.
Radeče Papir nova d.o.o.
Salus d.d.
Savatech d.o.o.
Slovenske železnice d.o.o.
Sogefi Group
TAB d.d.
Univerzitetni klinični center Ljubljana

CERTIFIKATI

Sledimo najvišji kakovosti, realiziramo projekte s tehnološko dovršenimi inovacijami, spoštujemo določila trajnostnega razvoja.

S ciljem zadovoljitve najvišjih želja in potreb naših strank.

 

SOFINANCIRANJE

Podjetje Geoenergetika d. o. o. je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobilo sredstva na Javnem razpisu za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 za projekt z nazivom Pametna ulična LED svetilka z integriranim sistemom za monitoring okolja, ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 

Namen projekta je razviti inovativen produkt - svetilko, ki bo spremljala in zajemala podatke o realnem okolju, jih pošiljala v omrežje ter z obdelanimi podatki pripravljala poročila in alarme v primeru, da so izmerjene vrednosti izven normativov.
 

Projekt je skladen s prednostnimi področji S4, in sicer se prispeva k uresničevanju cilja prioritetnega področja S4 “Pametna mesta in skupnosti” horizontalne IKT mreže k razvoju globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in IT omrežij z uporabniškimi rešitvami.
 

Cilji projekta so :

  • Razviti svetilko, ki spremlja različne fizikalne parameter na mirko lokaciji;
  • Kreira poročila in alarme iz prejetih podatkov v realnem času na mikro lokaciji;
  • Aplikacija, ki bo tekla na strežniku, in bo omogočala prikaz podatkov, zajetih iz pametne svetilke in nastavitve za posameno svetilko in nastavitve za generiranje alarmov.
     

Projekt bo trajal do januarja 2020, skupna vrednost operacije znaša 1.069.494,95 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 434.468,21 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.
 

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

 

Podjetje Geoenergetika d. o. o. je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobilo sredstva pri Javnem razpisu »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018« za operacijo z nazivom »PROJEKT RAZPIS Nastop na sejmu Light & Building, Frankfurt, Nemčija«, ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Namen operacije je uspešno uveljavljanje podjetja na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije.
 

Cilji operacije:

  • individualni sejemski nastop na sejmu »Light + Building« 2018 Frankfurt,
  • povečati prepoznavnost podjetja in njegovih izdelkov,
  • povečati rast čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu,
  • povečevati mednarodno konkurenčnosti podjetja.


Operacija bo trajala med 18. 3. 2018 – 23. 3. 2018, zaprošena višina sredstev za sofinanciranje znaša 8.507,86 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.
 

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.